Per demostrar que un bon cabell és la millor manera de mostrar la nostra millor cara, hem decidit precisament no ensenyar cares. Perquè si la cara és el mirall de l’ànima, el cabell és el mirall de la cara.